HR-Netværket vil gerne invitere HR-ansvarlige til et uforpligtende møde, hvor du kan prøve HR-Netværket af og se, hvad det kan gøre for dig.

Til dette netværksmøde slutter vi af med en julefrokost og ønsker hinanden en god jul.

Netværket mødes årligt 6 gange á 2.5 timers varighed i Kolding.

Netværket er etableret i et samarbejde mellem Business Kolding og Lyngs Management.

Gruppen er åben for alle HR-ansvarlige. Gruppen er på min. 10 og max. 15 deltagere.

Gruppen har fokus på HR ansvaret, HR opgaver samt værktøjer og metoder til at tiltrække, udvikle, tilknytte og opsige medarbejdere.

Der er fokus på fortolkning af nye personale-juridiske regler og krav. Der videndeles også omkring implementering af GDPR, Whistleblower, ESG og DEI. De nye muligheder og udfordringer indenfor AI og digitalisering, set med HR brikker bliver også drøftet og belyst.

Hvis du efter dette møde ønsker at blive en del af HR-Netværket, koster det 4.000 kr. årligt, og du skal tilmelde dig separat.

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Ja, jeg vil gerne modtage nyheder og arrangementer.

Læs mere om HR-Netværket her:

14. december 2023
kl. 09:00 - 12:30
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Majbritt Lykke Sørensen
mls@businesskolding.dk
+45 2459 8187
Tilmeld senest den 1. december 2023.