Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland til workshop for at samle inputs til den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020, samt hvordan EU’s strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027.

Workshoppen er din lejlighed til at få direkte indflydelse på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi for decentral erhvervsfremme. Strategien vil udgøre rammen for udmøntningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler, som også indeholder EU-midler, der skal understøtte prioriteterne i de kommende strukturfondsprogrammer.

Den decentrale erhvervsfremmeindsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke til at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Program
09:00

Velkomst og introduktion til dagen
v. Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør i Erhvervshus Sydjylland

09:15

Introduktion til decentral erhvervsfremmestrategi og strukturfonde
v. Erhvervsstyrelsen

09:45

Introduktion til sessioner
v. Karsten Vind, Pluss Leadership

10:00

Session 1
Drøftelser i de udvalgte temastationer

10:45

Pause

11:00

Session 2
Drøftelser i de udvalgte temastationer

11:45

Pause inkl. frokostsandwich

12:00

Session 3
Opsamlingssession - Drøftelser af konkrete tiltag

12:45

Opsamling og afslutning
v. Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Sydjylland

 

Til workshoppen har du mulighed for at deltage i en workshop-session for 2 af de nedenstående 5 temaer.

Tema 1: Virksomhedsudvikling

 • Iværksætteri
 • Vækst/skalering og internationalisering
 • Grøn omstilling, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og
 • CO2-reduktion

Tema 2: Digitalisering, automatisering og industri 4.0

 • Digitalisering af virksomhedsdrift og forretningsmodeller
 • Automatisering
 • Nye teknologier

Tema 3: Turisme

 • Udvikling af stærke og attraktive destinationer
 • Nye forretningsmodeller og digitalisering af turismeerhvervet
 • Innovation og produktudvikling i turismeerhvervet

Tema 4: Styrkepositioner og klynger

 • Styrkepositioner med høj international konkurrenceevne
 • Spirende markeder og teknologier
 • Klyngernes funktion og rolle i det nye erhvervsfremmesystem
 • Innovations- og vidensamarbejde – fra forskning til virksomhed

Tema 5: Kvalificeret arbejdskraft

 • Opkvalificering af arbejdsstyrken
 • Øget tiltrækning til og gennemførsel af erhvervsuddannelser
 • Inklusion på uddannelser, i virksomheder og socialøkonomisk virksomhed
 • Tiltrækning af højtspecialiseret arbejdskraft

Målgruppe
Målgruppen til denne workshop er alle interessenter og virksomheder i Sydjylland, som har ønsker og indput til fremtidens erhvervsfremme.

27. marts 2019
kl. 09:00 - 13:00
Erhvervshus Sydjylland
Billundvej 3
6500 Vojens

Arrangementet er afholdt.

Erhvervshus Sydjylland
41 88 66 00
Tilmeldingsfris d. 25. marts kl. 10.00 og der er et begrænset antal pladser.