Er du for advokat, arbejder du i et pengeinstitut eller er du revisor? Så kom med, når Business Kolding og Væksthus Syddanmark holder morgenmøde den 14. december.

2018 har været et spændende år i erhvervsfremmesystemet, ikke mindst pga. den nye erhvervsfremmelov . Hvordan ser vi den fremtidige erhvervsudvikling i Kolding? Hvilke muligheder er der for jer som rådgivere? Og hvordan kan vi hjælpe hinanden med at vækste området og skabe et stærkt erhvervsliv.

Kom til informationsmøde og hør Business Koldings Administrerende Direktør, Morten Bjørn Hansen, fortælle hvordan han ser den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen og hør om de aktiviteter, I med fordel kan henvise jeres kunder til.

I kan ligeledes opleve vækstkonsulent, Torben Buch, fortælle hvor og hvordan jeres kunder har mulighed for at finde medfinansiering til deres udviklingsprojekter - hvorefter Mads Stubgaard-Schmidt kommer nærmere ind på Innovationsfonden, og de specifikke programmer der findes i dette regi.

Sluttelig kan I høre hvordan Aguardio oplevede deres møde med rådgivere og finansiering i deres opstart.

Program
07:45

Morgenmad & netværk

08:00

Velkomst 
V/ Erhvervsdirektør, Niels Erikstrup Mortensen, Danske Bank

08:05

Business Kolding 2019
V/ Adm. Direktør Morten Bjørn Hansen, Business Kolding

08.30

Medfinansiering af vækstvirksomheder
v/ Finance Specialist Torben Buch, Væksthus Syddanmark.

09:00

Innovationsfondens muligheder
V/ Regional Program Officer Mads Stubgaard-Schmidt, Innovationsfonden  

09:30

Erfaringer ved iværksætterrejsen
V/ CEO Thomas Munch Laursen, Aguardio

10:00

Afrunding
V/ Adm. Direktør Business Kolding, Morten Bjørn Hansen

10:05

Tak for i dag

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget situationsbilleder, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding, de offentliggøres ikke, og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

14. december 2018
kl. 07:45 - 10:05
Danske Bank
Kolding Åpark 8H,
6000 Kolding
Gratis
Sidste tilmelding er den 12. december 2018.