Erhvervsstrategien tager sit udspring i og understøtter visionen VI DESIGNER LIVET. I en erhvervsmæssig sammenhæng betyder det…

VI...

 • ”Vi” er alle aktørerne i erhvervsmiljøet – vi gør det sammen
 • ”Vi” er eksisterende virksomheder, iværksættere og nye virksomheder, som tilvælger os
 • ”Vi” er erhverv, handel og turisme
 • ”Vi” er sammen med vores partnere i Trekantområdet, nationalt og internationalt
 • ”Vi” er almindelige og socialøkonomiske virksomheder

 

DESIGNER...

 • Vi vil udvikle og understøtte de kreative erhverv og vidensmiljøet omkring dem
 • Vi vil styrke innovationsevnen på tværs af alle brancher og virksomhedsstørrelser. Vi vil målrettet tilføre dem viden og kompetencer indenfor innovation og design fra de kreative erhverv og vidensmiljøet

 

LIVET...

 • De erhvervsmæssige aspekter af ”Livet” er omsætning, bundlinje og jobskabelse = vækst
 • Vækst i SMV’er har 4 primære drivere:
    - Innovationsevne / design
    - Internationalisering og eksport
    - Adgang til kompetencer
    - Effektivt iværksætteri
 • Turisme og handel har samme vækstdrivere, men også særlige behov og forudsætninger
 • Vækst for Kolding-området er desuden tiltrækning af virksomheder nationalt og internationalt

Kontakt for mere info

Tel +45 4096 5505
tg@businesskolding.dk
Direktør, Erhvervsudvikling

Tove Gæmelke

Navigation

 1. Om Business Kolding
 2. Erhvervsstrategi 2022
 3. Presserum