Erhvervsstrategi 2022 præsenterer en samlet strategi for erhvervsudviklingen i Kolding-området. Den er blevet til i samarbejde mellem Business Kolding, Kolding Kommune og erhvervslivets aktører.

Det tætte samarbejde på tværs af alle med en aktie i erhvervslivets udvikling, og med Business Kolding som den samlende og faciliterende partner, er den formel, der skal sikre den fortsatte positive vækst og udvikling. Strategien har ”Vi Designer Livet” som én samlende vision, ambitiøse og realistiske strategiske mål samt understøttende indsatser. Dette samlet i én stærk plan for udviklingen af et attraktivt erhvervsmiljø med optimale betingelser for at drive virksomhed uanset størrelse, alder og branche.

Vi er begunstigede med en unik geografisk placering, men vil i de kommende år opleve, at vi skal kæmpe hårdere for den positive udvikling, som i langt mindre grad vil komme af sig selv. Vores evne til at stå sammen, og i fællesskab eksekvere de gode idéer, er helt afgørende og i sidste ende det, som vil gøre forskellen.

Vi har en stærk position inden for uddannelse og forskning, produktion, transport og logistik, IT, iværksætteri, design, handel og turisme, og det skal vi naturligvis udnytte. Ikke desto mindre er vores virksomheders udfordringer de samme som i resten af Trekantområdet, og sammen er vi stærkere. Denne strategi bygger derfor på et tæt samarbejde med vores naboer overalt, hvor det giver mening for vores virksomheder. Vi vil arbejde tæt sammen med nationale og internationale eksperter, kapitalpartnere, netværk og organisationer for at nå vores mål.

Implementeringen af strategien kræver hårdt arbejde fra alle sider, og netop dit bidrag er ønsket og nødvendigt, uanset om det er med idéer, arbejdskraft, penge eller opbakning.

Strategien er udarbejdet i 2015 og revideres årligt. Nogle indsatser er afsluttet og gennemført, mens enkelte andre er kommet til. Strategien er et arbejdsgrundlag, som vi konstant arbejder ud fra og opdaterer.

God fornøjelse og velkommen til arbejdet.Kontakt for mere info

Tel +45 4096 5505
tg@businesskolding.dk
Direktør, Erhvervsudvikling

Tove Gæmelke

Vis flere kontaktpersoner

Navigation

  1. Om Business Kolding
  2. Erhvervsstrategi 2022
  3. Presserum