Digital udvikling

Den digitale revolution forandrer virksomhedernes fundamenter og den digitale udvikling, som alle brancher er midt i, giver både udfordringer og muligheder for Kolding Kommunes erhvervsliv.

Gennem information, vejledning og facilitering, skal Business Kolding sikre virksomhederne det bedst mulige udgangspunkt, for at drage nytte af de digitale muligheder.

Det skal være en klar ambition, at Koldings virksomheder får mest muligt ud af de digitale muligheder.

Større virksomheder har typisk en forholdsvis høj grad af digitalisering. Analyser peger på, at kun 1/3 af SMV’ere har en høj grad af digitalisiering. For SMV’er med op til 49 ansatte, er andelen af virksomheder med en høj grad af digitalisering på 20 %. Der er således et stort potentiale for at styrke, særligt SMV’ers, digitale udvikling.

Den hastige digitalisering og generelle teknologiske udvikling påvirker virksomheders konkurrenceevne og detailhandlens salgsmønstre.

Kolding Kommune har en stor del produktionsvirksomheder, der med fordel kan udnytte mulighederne inden for avanceret produktion og automatisering.

Koldings virksomheder skal ligge helt i front med udvikling af digitale teknologier og E-handel.

Digitalisering er en tværgående indsats, der bl.a. skaber effektivisering, styrket konkurrenceevne, nye forretningsmodeller såsom servitization og adgang til nye markeder.

Med handel og produktion som de største brancher i kommunen, er potentialet for vækst og udvikling enormt.

Nye teknologier inden for robot- og sensorteknologi, 3D printning, overvågning, IOT og AI skaber muligheder for at gøre tingene smartere og bedre, ofte baseret på faktuelle data.

Med digitalisering som vækstdriver sættes rammerne for, at virksomhederne kan skabe bedre kvalitet hurtigere og billigere, og dermed kan de beholde og endda hjemtage produktion fra lavtlønslandende.

E-handel er en stor del af fremtidens detailhandel, men også engrosvirksomhederne kan vinde meget ved at udvikle de digitale salgskanaler.

Bredere, billigere og bedre afsætning til kunderne, når de efterspørger det. Business Kolding skal være med til at formidle og udvikle muligheder, der understøtter og accelerer virksomhedernes indtræden i den digital udvikling.

Mål

  • Koldings virksomheder skal ligge helt i front med digitale teknologier
  • Koldings virksomheder skal ligge helt i front med brug af e-handel

Indsatser

  • Udvikle og gennemføre relevante events med fokus på digitaliseringens muligheder
  • Vejlede med relevante lokale og nationale tilbud og aktiviteter inden for digitalisering
  • Skabe og drifte tværgående og situationsbestemte netværk med fokus på digital udvikling
  • Understøtte arbejdet med at tiltrække digitale uddannelser til Kolding