Bæredygtig vækst

Presset på klodens ressourcer og behovet for bæredygtige løsninger i alle grene af erhvervslivet er et anliggende for os alle. Erhvervslivet er en del af løsningen, og i Kolding vil vi gå forrest med udvikling af cirkulær økonomi og bæredygtig vækst.

Kreativitet og entreprenørskab er afsæt for innovative løsninger for bæredygtig vækst for borgere, virksomheder, uddannelser og institutioner.

Bæredygtighed indebærer også arbejdet med et mere rummeligt arbejdsmarked og en socialøkonomisk indsats, med udgangspunkt i også at gøre indsatserne kommercielt bæredygtige.

Kolding er langt fremme med bæredygtighedstiltag og initiativer inden for cirkulær økonomi. Fra 2007 til 2017 er CO2-udledningen i kommunen næsten halveret, og energiforbruget er faldet med 21 %. Der er dog stadig et stort potentiale i at styrke etablerede virksomheders grønne omstilling og et attraktivt marked for udviklingen af nye innovative cirkulære løsninger.

Kolding har i partnerskab med erhvervslivet udviklet innovative og bæredygtige tiltag. Business Kolding vil målrettet understøtte arbejdet for grøn omstilling og erhvervsvækst med cirkulær økonomi i centrum, samt styrke den bæredygtige vækst og udvikling i Kolding.

Hvis arbejdet med bæredygtighed skal løfte virksomhedernes konkurrenceevne og forretningsmuligheder på sigt, skal det være indsatser som er integreret i forretningsmodellen.

FN’s 17 verdensmål fylder mere og mere i erhvervslivet, hvor krav fra kunder skubber på en udvikling, som allerede er i gang i mange virksomheder.

Mål

  • Kolding skal gå foran med udviklingen af bæredygtige løsninger
  • Koldings erhvervsliv skal udvikle konkurrencefordele i den grønne omstilling

Indsatser

  • Udvikle og gennemføre relevante events med fokus på den grønne omstilling og FN’s verdensmål
  • Understøtte virksomheder i grøn, cirkulær omstilling
  • Understøtte den socialøkonomiske indsats i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune
  • Understøtte udviklingen af det rummelige arbejdsmarked i samarbejde med Kolding Kommune
  • Skabe og drifte tværgående og situationsbestemte netværk med fokus på grøn omstilling