Talent & Viden

Kolding er en attraktiv studieby og er hjemsted for et stærkt campusmiljø, hvor fire videregående uddannelsesinstitutioner er ved at samles.

  • Designskolen Kolding
  • SDU Kolding
  • IBA
  • UC Syd (2021)

Tæller man ungdomsuddannelserne med, er der samlet flere end 10.000 studerende i Kolding, heraf 5.600 på de fire videregående uddannelser. De videregående uddannelser vil, ved flytningen af UC Syd i 2021, alle ligge inden for et samlet område på 50.000 m2.

Erhvervslivets adgang til viden og kompetente medarbejdere er afgørende for en innovativ og konkurrencedygtig virksomhed. Virksomheder i Kolding har et særdeles tæt samarbejde med studerende – et samarbejde, der giver stor værdi for både virksomhed og studerende.

Den teknologiske udvikling stiller store krav til en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes viden og kompetencer, og Kolding står med gode muligheder for at skabe et centrum for livslang læring og efteruddannelse.

Business Kolding vil fremadrettet arbejde for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og studerende, samt sikre virksomheder viden om og adgang til dygtige medarbejdere.

DIMITTENDLEDIGHED 2016, Cand merc. SDU
SDU Campusbyer Uddannet Ledighed
Kolding 163 10,5 %
Esbjerg 44 12,0 %
Odense 404 12,6 %
Slagelse 50 14,1 %
Sønderborg 23 15,2 %

Den stærke kobling mellem erhvervsliv og uddannelser i Kolding baner vejen for et bedre match mellem kandidater og virksomheder. SDU Kolding havde således i 2016 den laveste dimittendledighed på tværs af deres uddannelsessteder, på den sammenlignelige cand. Merc. Uddannelse.

Kolding er også godt rustet til at kunne løfte erhvervslivets voksende behov for efter- og videreuddannelse.

Til gengæld er der et stort behov for at Kolding tiltrækker, udvikler og udbyder uddannelser indenfor de tekniske områder.

Mål

  • Skabe Danmarks tætteste og mest værdiskabende samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
  • Forbedre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft

Indsatser

  • Involvere studerende i innovative samarbejder med etablerede virksomheder og organisationer, samt arbejde for udviklingen af et åbent tværfagligt innovationsmiljø og makerspace i Kolding
  • Udvikle og gennemføre events, der styrker de studerendes idé- og forretningsudvikling
  • Understøtte den fortsatte udvikling af et marked for studiejob og praktikophold for studerende