Iværksætteri

Kolding har en moden og eftertragtet iværksætterindsats og et stærkt iværksætterpartnerskab med de fire videregående uddannelser. Private erhvervsfolk står bag StartupBoost, der tilbyder risikovillig kapital til vækstiværksættere. Dog er der stadig for få vækstiværksættere i Kolding – særligt byens stærke uddannelsesmiljø taget i betragtning.

Entreprenørskab er centralt i Kolding – fra grundskolen til de videregående uddannelser arbejder eleverne med entreprenørskab og rustes til fremtidens arbejdsmarked.

Med et stærkt studiemiljø i Kolding som omdrejningspunkt, skal iværksætterkulturen udvikles. Fremtidens arbejdspladser og vækst i samfundet er afhængige af en stærk iværksætterindsats i Kolding.

Uanset hvor en ny virksomhed befinder sig på udviklingsrejsen, er der behov for sparring omkring både interne som eksterne forhold. Forretningsideen og markedspotentialet skal testes og de innovative perspektiver skal udfordres for at sikre overlevelse og en bæredygtig virksomhed.

Business Kolding vil arbejde målrettet på skabelsen af robuste nye virksomheder og udnytte partnerskabet mellem de fire videregående uddannelser, Made in Kolding, til at identificere og modne potentielle vækstiværksættere.

Sparringen sker både med medarbejdere fra Business Kolding og fra Business Koldings omfattende netværk af rådgivere og mentorer. Tilsammen udfolder de mulighederne og konkrete løsningsforslag, der giver værdi for virksomhederne på kort og længere sigt.

For etablerede virksomheder vil vejen til innovation og udvikling kunne vise sig, hvis man kigger i iværksætternes retning. Business Kolding vil arbejde for at styrke båndende mellem iværksættere og etablerede virksomheder.

Mål

  • Flere vækstiværksættere
  • Tættere samarbejde mellem etablerede virksomheder og iværksættere

Indsatser

  • Vejlede og sparre med iværksættere for at skabe klarhed over forretningsmodel, organisation, marked og drift
  • Styrke entreprenørskab og udviklingen af et entrepreneurielt mindset blandt studerende i Kolding
  • Vise veje til at eksekvere, herunder finde relevante støtteordninger og partnere, der kan understøtte udviklingen
  • Udvikle et pre-inkubator program, der udnytter ressourcer i rådgiver- og mentorkorpset til at modne og professionalisere iværksættere med skaleringspotentiale