Design & Innovation

Kolding har en lang og stolt designtradition, blandt andet i kraft af Designskolen Kolding og en designbaseret kommunal vision. Kolding har Danmarks tredje højeste beskæftigelse inden for designerhvervene - efter København og Aarhus. I 2017 blev Kolding endvidere udnævnt til UNESCO Creative City. I 2020 etablerer Dansk Design Center en afdeling i Kolding.

Med udgangspunkt i denne stærke designprofil, skal Kolding være et arnested for innovation og udvikling. En stærk evne til at tænke nyt, og udfordre forretningsmodeller, produkter eller services, er nøglen til erhvervsmæssig vækst og udvikling.

I Kolding skal virksomhederne have mulighed for at koble sig på et innovativt fællesskab, hvor adgang til viden om ny teknologi og designprocesser i et tværfagligt samspil fostrer nye løsninger med international spændvidde.

Design som proces er en struktureret tilgang til innovation. Talrige undersøgelser og analyser tegner et tydeligt billede: Virksomheder der anvender designkompetencer i forretningsudvikling klarer sig markant bedre end virksomheder der ikke gør. Senest er konsulenthuset McKinsey & Company begyndt at kortlægge værdien af design i forretningsudvikling.

Business Kolding ser et stort potentiale i at styrke flere virksomheders forretningsudvikling gennem anvendelse af design og kreative kompetencer, og vil udnytte en styrket tilstedeværelse af Dansk Design Center i Kolding til gavn for virksomheder i Kolding Kommune.

Mål

  • Løfte brugen af design- og kreative kompetencer i virksomheder på tværs af brancher

Indsatser

  • Business Kolding vil deltage i og bidrage til udviklingen af Design Network Kolding, herunder udvikle og gennemføre events for designere og kreative i Kolding Kommune
  • Business Kolding vil udvikle iværksætterforløb med udgangspunkt i brugerfokuserede designprincipper
  • Udnytte programmer og tilbud inden for design og innovation til gavn for kommunens virksomheder