Tværgående Prioriteter

Kolding har en række særligt gode forudsætninger for at realisere bæredygtig vækst i en digital udvikling. Fundamentet er tre tværgående prioriteter, der alle giver indhold og tyngde i den fremadrettede erhvervsudvikling.

Læs mere om de tre tværgående prioriteter...