Produktion

Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks stærkeste industriregion. Og med det største antal beskæftigede i Trekantsområdets industri på 8430 mennesker i 652 virksomheder, udmærker Kolding sig ved at være en central spiller i Danmarks produktionscentrum.

Omstillingsevnen i dansk industri er bemærkelsesværdig høj. Ikke mindst i Kolding, hvor man historisk har set, hvordan industrien tilpasser sig nye udfordringer. Fra 2014 til 2019 har Koldings industrivirksomheder skabt godt 630 nye arbejdspladser, samtidig med, at industrien i denne periode har gennemført betydelige investeringer i automatisering og digitalisering.

Produktionsvirksomhedernes vækst og udvikling i Kolding understøttes af beliggenheden centralt i Danmark, der fungerer som en gateway til Skandinavien og Nordeuropa. Den gode infrastruktur med motorveje, jernbane samt lufthavn, skaber ideelle betingelser, for både eksisterende produktionsvirksomheder, men også fremtidige etableringer og udvidelser, hvilket gør området særdeles attraktivt for udenlandske investorer.

INDUSTRI, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
8.430 16 % 8 %

Potentialet for tiltrækning af udenlandske investeringer skal realiseres gennem et tæt samarbejde med den nationalt opererende aktør, Invest in Denmark, der etablerer en afdeling i Kolding med fokus på automatisering og produktion.

Væksten understøttes de kommende år yderligere af fortsat digitalisering og automatisering af eksisterende samt nye processer. Nye teknologier kan eksempelvis accelerere produktudvikling, minimere nedetid og bane vejen for nye forretningsmodeller.

Målsætningerne for nedbringelse af CO2-udledninger specifikt og FN’s verdensmål generelt, vil være en meget stor udfordring for industrien, der skal leve op til krav, som efter alt at dømme, er betydeligt mere ambitiøse end de udenlandske konkurrenter. Skal Koldings industrivirksomheder kunne begå sig i den internationale konkurrence, er det en forudsætning, at den grønne omstilling og arbejdet med bæredygtig vækst og udvikling, skaber nye forretningsmodeller og nye forretningsmuligheder.

Business Kolding skal understøtte virksomhederne i denne transformation.

Mål

  • Kolding skal være Danmarks stærkeste industrikommune
  • Industrien i Kolding skal gå forrest i den grønne og digitale udvikling

Indsatser

  • Styrke adgang til viden og faciliteter til agil produktudvikling
  • Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomhederne for at sikre dimittendernes erhvervsmæssige kompetencer
  • Indgå tværgående samarbejder blandt virksomheder, iværksættere, uddannelser, Dansk Design Center, Erhvervshus Syd og Kolding Kommune med henblik på, at styrke virksomhedernes forretningsudvikling og konkurrenceevne
  • Udnytte programmer og tilbud inden for design og innovation til gavn for kommunens virksomheder

Understøtte

  • Understøtte produktionsvirksomheders adgang til viden og tilbud inden for cirkulær økonomi
  • Understøtte produktionsvirksomheders adgang til viden og tilbud inden for automatisering og digitalisering
  • Understøtte tiltag og initiativer i Danmarks Produktionscentrum