Økosystemer

Økosystemer af virksomheder og interessenter inden for bestemte brancher, kan være vækstdrivende for et lokalt og regionalt område.

Tilstedeværelsen af virksomheder i en branche, deres netværk til andre virksomheder i andre brancher, iværksættere, videnaktører, investorer og rådgivere, skaber tilsammen et stærkt økosystem.

I Kolding findes flere relevante økosystemer. Nogle som er modne, andre som er spirende.

Business Kolding vil arbejde for at identificere nye økosystemer og skabe vækstskabende netværk i eksisterende lokale økosystemer. Business Kolding vil kortlægge koncentrationer af virksomheder i videnstunge brancher og understøtte udviklingen af udvalgte økosystemer.

Business Kolding vil:

  • Understøtte udvalgte økosystemers adgang til viden og samarbejde på tværs
  • Vejlede udvalgte økosystemer i adgang til innovationssamarbejder og projektmuligheder
  • Understøtte etableringen af nye virksomheder i udvalgte økosystemer samt vækst i eksisterende virksomheder

Initiativ

  • Styrke horisontale værdikæder i økosystemer med en markant erhvervsmæssig koncentration - Tiltrække relevant viden og inspiration
  • Involvere relevante aktører i udviklingsaktiviteter
  • Relevante netværk der understøtter relationsdannelse

Indsatser

  • Adgang til viden og tilbud inden for de tværgående initiativer
  • Synliggøre økosystemers værdiskabelse og styrke

I det følgende gives en kort beskrivelse af de allerede identificerede økosystemer, som Business Kolding skal understøtte.

 

Finans

FINANS & FORSIKRING, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
905 2 % 18,3 %

Kolding har fået et mindre, men perspektivrigt økosystem inden for finans. Der er skabt en regional styrkeposition, efter at flere store banker har valgt at placere deres regionale udgangspunkt i Kolding. De ser også en meget stor fordel i at placere sig tæt på uddannelsesmiljøet, og både SDU og IBA leverer kandidater til den finansielle sektor.

Logistik

TRANSPORT, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
3.357 6 % 10,2 %

I kraft af den centrale placering i Danmark er Kolding et naturligt valg for mange logistik- og transportvirksomheder.

Turisme

RESTAURATION & HOTELLER, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
2.010 3,8 % 37,8 %

Med en placering i centrum af nogle af Vestdanmarks største turismetilbud, eksisterer et stort uudnyttet potentiale for turismen i Kolding.

Også på uddannelsessiden er Kolding stærke i denne branche, da der bl.a. uddannes kandidater inden for International Tourism and Leisure Management på SDU Kolding.

Business Kolding skal være med til at understøtte tilgangen til viden og kompetencer samt varetage generel erhvervsservice til alle turismeaktører, hvor fokus især vil være på øget digitalisering og kompetenceudvikling.

IT

INFORMATION & KOMMUNIKATION, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
1.478 3 % 35,7 %

Kolding er hverken stærke på AI eller IOT – men IT-virksomhederne i Kolding, får Danmark til at køre. Med en koncentration af ERP-huse og andre systemudbydere til logistik, lager, kvalitet og økonomi, holder IT-virksomhederne i Kolding styr på driften i alle andre brancher.

Design

Kolding har en stærk designprofil med bl.a. et velrenommeret universitet i Designskolen Kolding samt ca. 150 større eller mindre virksomheder, der bl.a. arbejder med industriel- og produkt design, rumdesign, kommunikations- og grafisk design.

Endvidere er designtænkningsmetodikken velkendt og anvendt i flere virksomheder i andre brancher, samt i den kommunale organisation i Kolding.

Rustfri Stål

INDUSTRI, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
8.430 16 % 8 %

Den rustfri stålklynge er en af de ældste kompetenceklynger i Danmark. Den samlede aktivitet blandt virksomhederne i klyngen i Trekantsområdet svarer skønsmæssigt til knap halvdelen af den samlede aktivitet i den rustfri stålindustri i Danmark.

I dag rummer den rustfri stålklynge både virksomheder, der indgår i store internationale koncerner, og en lang række små, lokale underleverandører. De arbejder stort set alle med udvikling og produktion af anlæg, maskiner, udstyr og komponenter i rustfrit stål til forskellige grene af forædlingsindustrien for fødevarer, som for eksempel mejerier, bryggerier, slagterier, destillerier og fiskeforædlingsanlæg.