Forord

Kolding Kommune er en stærk erhvervskommune med høj beskæftigelse og virksomheder der arbejder internationalt.

Inden for 60 minutter kan der i bil nås flere end 500.000 arbejdspladser fra centrum af Kolding by. Kolding er en pendlerby. Flere end 15.000 indbyggere i Kolding Kommune kører dagligt til et job som ligger på den anden side af kommunegrænsen. De møder på vejene, i busserne og togene de flere end 22.500 personer som arbejder i virksomheder i Kolding Kommune men bor i en anden kommune. Kolding har således gode forudsætninger for at styrke vækst og udvikling i erhvervslivet yderligere.

Udfordringen de kommende år vil være, at skabe grundlag for en mere bæredygtig vækst, der reducerer klimaaftrykket i en periode, hvor nye teknologier skærper konkurrencen betydeligt.

Det grundlag skal Business Kolding være med til at bygge.

Det ligger i Business Koldings DNA at gå foran sammen med erhvervslivet. Business Kolding har en lang tradition for at understøtte virksomhedernes udvikling, identificere de nye tendenser før andre og skabe attraktive vilkår for erhvervslivet sammen med relevante samarbejdspartnere.

Fonden Business Koldings Erhvervsstrategi 2020-2024 sætter de overordnede rammer for fondens arbejde. Erhvervsstrategien 2020-2024 er en udmøntning af Kolding Kommunes erhvervspolitik og de strategiske prioriteter, som Fondens bestyrelse beslutter.

Erhvervsstrategien beskriver en række tværgående indsatser og strategiske prioriteter, der vil sikre en fokuseret erhvervsudvikling til gavn for hele erhvervslivet – og for hele Kolding.

I det nye erhvervsfremmesystem er det Business Koldings opgave at sikre, at Koldings virksomheder får mest muligt ud af de regionale og nationale tilbud. Det skal gøres i tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland og nationale aktører som Vækstfonden, Invest in Denmark og Innovationsfonden.

Business Kolding skal sammen med Kolding Kommune understøtte og udvikle samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Det er helt centralt i strategien, og Kolding har en styrkeposition i samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet. Det er et samarbejde som
er afgørende for virksomhedernes forretningsudvikling, bæredygtige innovation og i den digitale udvikling.

Business Kolding vil arbejde ambitiøst og målrettet for at understøtte virksomhedernes generelle udvikling og særligt bidrage til at realisere det erhvervsmæssige potentiale i bæredygtig vækst og digital udvikling.

Målsætningerne i Erhvervsstrategi 2020-2024 kan kun indfries, hvis de nødvendige forudsætninger er til stede. Business Kolding vil i samarbejde med relevante aktører afdække og sikre et robust grundlag for at igangsætte konkrete initiativer til udmøntning af erhvervsstrategien.