Medlemmer Kolding Turistforening har indflydelse på turismens udvikling i lokalt, nationalt og internationalt perspektiv samtidig med at de får konkrete fordele

Som medlem får du

  • Adgang til Turistforeningens arrangementer
  • Adgang til netværk
  • Erhvervsvejledning
  • Mulighed for involvering i Turistforeningens projekter
  • Relevante nyheder om turisme og handel
  • Markedsføring af din virksomhed på www.visitkolding.dk og www.visitdenmark.dk
  • Mulighed for at deltage i særlige markedsføringstiltag og kampagner
  • Digitale løsninger – app og infopoints

Bliv medlem af Kolding Turistforening

Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening fusionerer fra årsskiftet med Foreningen Business Kolding.

×
De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og vil forenet stå endnu stærkere. I den fusionerede foreningen dannes et fast udvalg, der arbejder med turisterhvervets og detailhandlens udvikling.

I forbindelse med fusionen indføres en ny kontingentstruktur for 2020 - bliv medlem i Foreningen Business Kolding.