Vi fremmer turisterhvervet i Kolding kommune til gavn og glæde for gæster, borgere og erhvervsliv.

Kolding Turistforening er en del af Business Kolding, hvor vi fokuserer på udviklingen af erhvervet for både privat- og erhvervsturismen. For at styrke vores arbejde med tiltrækning af udenlandske turister, arbejder vi tæt sammen med LEGOLAND Billund Resort og Destination Lillebælt.

Vi har fokus på netværk, markedsføring, erhvervsturisme, kulturturisme og Kolding som designby. Et medlemskab af Kolding Turistforening giver dig indflydelse på turismens udvikling i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Som medlem får du:

  • Adgang til Turistforeningens arrangementer
  • Adgang til netværk
  • Erhvervsvejledning
  • Mulighed for involvering i Turistforeningens projekter
  • Relevante nyheder om turisme og handel
  • Markedsføring af din virksomhed på www.visitkolding.dk og www.visitdenmark.dk
  • Mulighed for at deltage i særlige markedsføringstiltag og kampagner
  • Digitale løsninger – app og infopoints

Bliv medlem af Kolding Turistforening

Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening fusionerer fra årsskiftet med Foreningen Business Kolding.

×
De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og vil forenet stå endnu stærkere. I den fusionerede foreningen dannes et fast udvalg, der arbejder med turisterhvervets og detailhandlens udvikling.

I forbindelse med fusionen indføres en ny kontingentstruktur for 2020 - bliv medlem i Foreningen Business Kolding.