Kontingentsatsen fastsættes efter antal ansatte

Kontingent 2018:

  • 1 ansat: 684 kr + moms
  • 2-5 ansatte: 1.028 kr + moms
  • +5 ansatte: 1.368 kr + moms

Kontingentet betales forud et år ad gangen. Sker indmeldelsen i anden halvdel af kalenderåret, betales halvt kontingent det år, indmeldelsen sker.

Medlemskabet kan opsiges med et skriftligt varsel på tre måneder til den 31. december.

Medlemmer af City Kolding eller Centerforeningen er automatisk medlem af Kolding Handelsråd