Kolding Handelsråd er en samlende forening, der uden politisk tilknytning og uafhængigt af særinteresser har til formål at forestå aktivt samarbejde mellem markedsførende foreninger i Kolding Kommune.

Kolding Handelsråd blev stiftet i 1988 som paraplyorganisation for detailhandlen i Kolding. I samarbejde med Foreningen Business Kolding og Kolding Turistforening fokuserer Kolding Handelsråd på at opfylde Kolding Kommunes vision ”Vi Designer Livet”, som indebærer udviklingen af et attraktivt erhvervsmiljø.

Kolding Handelsråd er en del af Business Kolding, som koordinerer og sikrer synergi og dialog mellem Kolding Handelsråds medlemmer og samarbejdspartnere.

Kolding Handelsråd arbejder med:

 • Analyser, inspiration og tendenser
  Handelsrådet skal sikre, at kommunens forskellige handelscentre bliver bekendte med relevante analyser, inspiration og tendenser inden for detailhandel.

 • Rammevilkår
  Detailhandlen i Kolding Kommune skal have de bedste rammevilkår. Dette sker ved handelscentrenes deltagelse i relevante arbejdsgrupper samt Handelsrådets hjælp til at løse problematikker og udfordringer – små som store.

 • Koordination
  Handelsrådet skal tilsigte at fungere som et koordinerende forum, hvor der skal være fokus på at dele med hinanden. Der skal gives mulighed for sparring og vidensdeling til bestyrelsesmøderne.

 • Tiltrækning af butikker og koncepter
  Handelsrådet skal gennem medarbejderne i Business Kolding være med til at sikre en fortsat tiltrækning af butikker og koncepter i hele Kolding Kommune.

 • Medlemspleje
  Handelsrådet skal være der for alle 342 medlemmer ved at tilbyde 3 mindre medlemsarrangementer samt ét stort arrangement årligt.
  Handelscentrene i Kolding Kommune er City Kolding, Centerforeningen i Kolding Storcenter og handelsstandsforeningerne i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov.

Bliv medlem af Kolding Handelsråd