ERFA-Gruppen for Kolding & Omegn

ERFA-Gruppen for Kolding & Omegn

www.123hjemmeside.dk/Erfa-gruppen/6552741

Kontaktperson
Karin Skov
ksk@teknos.dk
+45 2635 0757

Netværket har 22 medlemmer og mødes 6 gange årligt.

ERFA-Gruppen for Kolding & Omegns formål er at virke for virksomhedsrelateret faglig og personlig udvikling af medlemmerne.

Det sker gennem tilbud om emneaftener, virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling. Som medlem kan optages erhvervsaktive fra Trekantområdet med f.eks. sekretær- og administrative funktioner med en vis praktisk erfaring.

ERFA-Gruppen for Kolding & Omegn blev etableret i 1995. Vi mødes 5-6 gange om året. Nuværende medlemmer giver udtryk for at have stort udbytte af hinandens kompetencer. Vi tilstræber derfor et medlemstal på maks. 25-30 for at kunne bevare den fortrolighed, der i dag er blandt medlemmerne, når der drøftes arbejdsrelaterede udfordringer.