Hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man enten udvikler ny teknologi eller i det hele taget bare agerer i markedet, og hvilke konsekvenserne er der afhængig af hvilken strategi man vælger?

Har du en god ide til et fysisk produkt eller service kan det give god menig at beskytte det for at sikre din konkurrenceevne på den internationale scene. Keld Thyregod fra patentvirksomhed Zacco vil komme ind på de forskellige mulige rettighedstyper med særlig fokus på patenter. Om forarbejdet og om hvordan processen under en patentansøgning typisk vil være, samt lidt om omkostninger fra ansøgning og frem til udstedelse af nationale patenter. 

Find din internationale samarbejdspartner med Enterprise Europe Network

SDEO – også kaldet Det Syddanske EU-Kontor er dansk partner i verdens største erhvervsrettede netværk – Enterprise Europe Network (EEN)

Jesper Vestergaard Hansen fra SDEO vil præsentere Enterprise Europe Netværk og hvad netværket kan tilbyde af gratis assistance til virksomheder, der ønsker hjælp til international udvikling og hjælp til at finde samarbejdspartnere i et eller flere af de i alt 66 lander, der er med i netværket.

Efter begge oplæg er der mulighed for 1-1 sparring med ekstra info og materiale.

Program
07:45

Morgenmad, netværk

08:00

Velkomst
V/ Niels-Arne Lauridsen, Business Kolding

08:05

IPR hvad er det for en størrelse?
V/ Keld Thyregod, Zacco.

09:00

Find international samarbejdspartner med EEN
V/ Jesper Vestergaard Hansen SDEO 

09:30

Afslutning

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget situationsbilleder, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding, de offentliggøres ikke, og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

19. juni 2018
kl. 07:45 - 09:30
Business Kolding, Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Niels Arne Lauridsen
nal@businesskolding.dk
5135 5002
Sidste tilmelding er den 15. juni 2018