Er du og din virksomhed klædt på til kemisk APV – ny lovgivning pr. 1. juli 2019?

Mediator A/S og Dansk Gummi Industri A/S deler ud af deres viden på området.

Der er kommet nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger. Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019.
Du skal pr. 1. juli udarbejde kemisk APV. Med de nye regler flyttes fokus i lovgivningen fra det enkelte kemikalie, til de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen.

 

Program
7.45

Tjek ind og morgenkaffe

8.00

Hvordan håndterer du bedst de nye regler for kemisk APV (arbejdspladsbrugsansvisninger / APB), som træder i kraft 1. juli 2019

9.00

Dansk Gummi Industri – Case – Hvordan løser vi udfordringen?

9.30

Tak for i dag

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget situationsbilleder, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding, de offentliggøres ikke, og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

20. juni 2019
kl. 07:45 - 09:30
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Jakob Th. Westphall
jtw@businesskolding.dk
+45 4012 3239
Sidste tilmelding den 18. juni 2019