Mentor, advisory board eller bestyrelse. Hvad dækker begrebene over, og hvornår giver det mest værdi at tilknytte eksterne sparringspartnere i din forretningsudvikling?

14. juni inviterer Medstrøm og Pakhuset igen indenfor til oplæg, morgenbrød og netværk. 

Program
8.30

 

Velkommen

Oplæg ved Hanne Christensen, Board&Business
Hvad er forskellene mellem mentor, advisory board og bestyrelse?
Hvilken værdi skaber det at tilknytte eksterne kræfter?
Hvornår giver det mening af inddrage ekstern sparring?
Hvilke udfordringer er der?
Hvordan kommer man i gang?


Erfaringer ved brug af ekstern sparring, TBA
Hvilke erfaringer og opmærksomhedspunkter tager vi med videre?


Gruppediskussion
Hvordan kan du bruge ekstern sparring i din virksomhed?
Hvad er de næste skridt for dig?

9.30

Morgenbrød

10.00

Netværk
3 runder af 1:1-samtaler med i alt 3 af de andre deltagere.
1:1 samtalerne giver dig mulighed for at lære 3 deltagere lidt bedre at kende og evt. få sparring på din virksomhed, dine udfordringer eller din idé.

11.00

Tak for i dag. 

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget situationsbilleder, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding, de offentliggøres ikke, og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

MEDSTRØM er finansieret af EU Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler

Læs mere på www.medstroem.dk 

14. juni 2019
kl. 08:00 - 10:45
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Tina Nikolajsen
tn@businesskolding.dk
21590221