Det Tekniske Fakultet inviterer til praktik- og projektdag, hvor virksomheder og ingeniørstuderende møder hinanden for en snak om studiejob, praktik- eller projektsamarbejde.

For at skabe dialog og netværk inviterer SDU til Praktik- og Projektdag (PP-dag), hvor virksomheder kan møde alle de studerende.

Samarbejde mellem virksomheder og ingeniørstuderende vægtes højt på fordi det giver værdi for erhvervslivet og praktisk relevans i uddannelsen.

PPdagen fungerer som en messe, hvor små og store virksomheder kan komme i dialog med de studerende omkring praktik eller projektsamarbejde. Der deltager op til 100 virksomheder og typisk omkring 700 studerende. 

Læs mere og tilmeld dig her

08. maj 2019
kl. 12:00 - 15:30
Det Tekniske Fakultet, SDU
Campusvej 55
5230 Odense
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Der er plads til omkring 100 stande på messen - efter først-til-mølle-princippet.